Жылуу полду орнотуудагы каталар

Жылуу полду монтаждоодо кездешүүчү каталар тууралуу айтып
беребиз.
-Материалдард туура эмес эсептөө. Ысытуучу кабелдин узундугун
же маттын өлчөмүн эсптегенде бөлмөнүн жалпы аянтын эмес, колдонула
турган аянтын эсептеңиз.
-Резисти кабелин бөлүктөргө бөлбөңүз. Өткөргүч көп болсо,
өндүрүүчүнүн талаптарын бусбастан бири-бирине жакын жайгаштырыңыз.
Өзүн өзү жөнгө салуучу кабелге бул сунуш тиешелүү эмес.

-Төшөлмөнү аралыгын, дубалдагы кемтиктерге көз салыңыз.
Өткөргүчтүн илмектери бири-бирин кесип өтпөшү керек, ысып кетет.

-Бүктөлүштү минималдуу радиусун эске алыңыз. Эреже катары 5тен
10го чейин диаметрде болууга тийиш.
-Ысытуучу элементтерди таза жерге төшөңүз.
-Жылмалоод же паркет орнотууда системанын кагылышын
эсептеңиз жана аны паспорттогу менен салыштырыңыз.
-Полду үстүн жылмалагандан кийин жылуу полду текшериңиз. Эрте
күйгүзүп койсоңуз системага зыян келтиресиз.
-Температураны датчигин гофрага коюңуз. Каалаган учурда алса
болот. Аралашма датчикке кирип кетпеши үчүн гофранын аяк жагы герметик
болушу керек.
-Датчи температураны так көрсөтүшү үчүн аны кабелдин эки
ортосуна жайгаштырыңыз.
– Ар бир бөлмөдө полдун контуру жана терморегулятору болсун.
Үнөмдөбөңүз!
-Иште жатканда кабелди баспаңыз, ток өткөрүүчү булалар менен
изоляцияга зыян келтирип аласыз.
-Полду жылмалоонун алдында элементтерди сүрөткө тартып алыңыз.
-Аралашма тез кургасын деп системаны күйгүзбөңүз.
-Жумушт баштоонун алдында өндүрүүчүнүн нускамасы менен
таанышып алыңыз.
-Жылуулукту жоголушун эсептегенде полду жаба турган
материалды эсепке алуу зарыл. Алдын ала ойлонуу керек.

“Табылга” соода комплексинде жылуу полду монтаждоо үчүн сапаттуу
материалдарды таба аласыз.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Аренда помещений
+996 (551) 33-44-71 Позвонить