Как выбрать паровой утюг для дома

Үтүктүн түзүлүшү ысытуучу элемент көлөмүнөн турат. Ага куюлган
суу кайнап, бууга айланат. Таманында тешик жайгашкан, ал аркылуу буу
чыгып, кездеменин буласына кирип, тегиздейт.
Тик үтүктөгөн буу үтүк менен үтүктөө таянычты колдонууну талап
кылбайт. Кийим илгичке гана илип койсо болот. Бырышты түздөө үчүн
кадимки үтүк менен үтүктөгөндөй кийимди кайра-кайра которуунун кажети
жок. Бир жагынан түздөп койгон жетиштүү.
Артыкчылыктары жана кемчиликтери
Тик үтүктөгөн буу үтүктүн төмөнкүдөй артыкчылыктары бар:
– Бардык кезедемени – жибектен тартып, пахтага, замши, кашемир,
денимге чейин үтүктөсө болот. Сапаттуу үтүктөө үчүн туура буу режимин
тандоо жетиштүү.
– Кийимге зыян келтирип алуу коркунучу жок, анткени кийимге
тийгизбестен, так калтырбастан үтүктөйт.
– Жасалга элементтерин – топчу, мончок, жылтырактарды оӊой
үтүктөөгө болот.
– Үтүктөөчү тактаны сатып алуунун кажети жок.
– Оор нерселерди, мисалы терезе парданы, жуурканды бууласа болот.
– Ысык буу менен кездемени десинфекцияласа болот. Ал турсун кене,
микробдор менен күрөшүү мүмкүнчүлүгү да бар.
– Эмеректи тазалап, жагымсыз жыттан да арылууга мүмкүн.
Тик үтүктөгөн буу үтүктүн кемчиликтери төмөнкүлөр:
1. Наркынын кымбаттыгы. Анын баасы 2500 дөн 25000 сомго чейин
чапчыйт.
2. Айрым көп функциялуу моделдеринин көлөмү чоӊ, бул сактаганга
кыйынчылык жаратат.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Аренда помещений
+996 (551) 33-44-71 Позвонить