Эмеректи бөлмөдө жайгаштыруу боюнча жөнөкөй кеӊештер

Сизге жардам бериши мүмкүн болгон бир нече кеӊеш беребиз:
1.   Эмеректи коёр алдында бөлмөлөрдүн чиймесин эшик, терезе,
розеткаларына чейин чийиӊиз. Андан кийин жумшак же корпус эмерегинин
шаблонун масштаб боюнча кесиӊиз. Ушул методго ылайык бөлмөлөрдү
жасалгалоо боюнча интернеттеги акысыз программалардын бирин колдонсо
болот.
2. Бул бөлмөнү кантип колдоносуз жана сизден башка бирөө колдоно
турганын кылдат ойлонуӊуз. Эгер телевизор көрөм десеӊиз, телевизордун
диагоналынан 3 эсе чоӊ аралыкта диван же кресло коюӊуз. Мисалы,
телевизор 32 дюйм болсо, 2.5 метр алытыкта коюӊуз.
3. Адегенде негизги эмеректи (диванды конок бөлмөгө, кроватты
уктоочу бөлмөгө) эӊ мыкты деӊгээлде, андан кийин ушул көз караш менен
башка кичирээк эмеректерди жайгаштырыӊыз.
4. Эгер сиздин бөлмөӊүз чоӊ болсо, бардык эмеректи дубалга бойлото
жайгаштыруудан качыӊыз.
5. Интерьердин шайкештиги расмий бөлмөлөргө (конок бөлмө)
орундуу, ал эми күндөлүк бөлмөлөрдө (уктоочу бөлмө) эмеректерди бир
кылка эмес жайгаштырган жакшы.
6. Пландаганда бөлмө аркылуу негизги кыймылды эске алыӊыз.
Негизги кыймыл болгон жерлерге 1 метр аралыкта жол калтырыӊыз, ал эми
калганына 60, 70 см калтырыӊыз. Эмеректердин негизги топторун айланып
өтүүнү багыттоого аракет кылып көрүӊүз. Эгер болбосо, керектүү орунду
бошотуп, эмеректи эки жакка койсоӊуз болот.
7. Эмеректин өлчөмүн дагы эске алуу зарыл. Эки бийик эмеректи
жанаша койгон жарабайт. Бийик диван, жапыз стол кылып алмаштырып
коюӊуз. Бир масштабдагы буюмдарды бөлмөнүн карама-каршы жагына
жайгаштырган оӊ.
8. Анча чоӊ эмес столдорду керек болгон учурда диванга же креслого
кыйынчылыксыз жылдыргандай кылып коюу ылазым. Кофе столу
отургандардын бутуна бош орун калгандай 40, 50 см аралыкта турууга
тийиш.
9. Уктоочу бөлмөдө кровать менен дубалдын ортосундагы аралык
кеминде 60 см болушу зарыл. Ашканада ар бир столдун бир четинен
жакынкы дубалга чейинки аралык бир метрден кем болбошу керек.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

До розыгрыша лотереи
Аренда помещений
+996 (551) 33-44-71 Позвонить